Cílem sdružení Mensa je využít inteligence ve prospěch lidstva. Celosvětově sdružuje asi 100.000 lidí z více než 100 zemí včetně ČR. Členem se ale může stát jen ten, kdo v testu inteligence dosáhne IQ nad 130, kam patří jen asi dvě procenta populace. Mensa International - toto mezinárodní nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání bylo založeno před 60 lety, 1. října 1946.

Funkcí Mensy je podle jejích stanov především "vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů".

Mensa ČR vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo, která byla založena v roce 1989. Počet členů Mensy ČR je aktuálně 2350, ke známým členům patří například bývalý politik Miroslav Macek s údajným IQ 155. Největší členskou základu má Mensa v USA a Velké Británii, Mensa v České republice patří již dlouhou dobu mezi deset nejsilnějších.

Za vznikem sdružení stál anglický vysokoškolák Lionel Ware a australský obchodník Roland Berrill. Ti se poprvé setkali v srpnu 1945 ve vlaku. V březnu 1946 zjistil Ware v testu, že má pozoruhodně vysoký inteligenční kvocient (IQ), což vedlo k myšlence vytvořit klub lidí s vysokým IQ. Ten byl založen 1. října 1946 v Oxfordu, přičemž založení obsahovalo jeden akt - Berrill odnesl první brožurku Mensy do tiskárny.

Původně se sdružení mělo nazývat Klub s vysokým IQ, na názvu Mensa (latinsky "stůl") se dohodli později. Podle Berrilla částečně proto, že Mensa musí být "společností kulatého stolu", kde není nikdo nadřazený, a také proto, že název připomíná latinské přísloví "Mens sana in corpore sano" (Ve zdravém těle zdravý duch).

Organizace se začala vzmáhat zejména po nástupu Victora Serebriakoffa do čela Mensy v roce 1953 (Mensu vedl přes 40 let). Tehdy měla jen 120 členů, v roce 1961 už 1550.

V roce 1990 utvořila Mensa USA Síň slávy. Ta je dosud složena ze 14 historických osobností, které "prostřednictvím své geniality představily světu podstatné vize a výsledky". Mezi prvními byli v letech 1990-1991 italský malíř, sochař, vědec a vynálezce Leonardo da Vinci, americký fyzik německého původu Albert Einstein, anglický matematik, fyzik a astronom sir Isaac Newton, americký filozof, přírodovědec a politik Benjamin Franklin, britský přírodovědec a objevitel evoluční teorie Charles Darwin, polský matematik, astronom a lékař Mikuláš Koperník a italský fyzik, astronom, matematik a filozof Galileo Galilei.

Dalšími, kteří byli do Síně slávy přijati v letech 2003-2005, jsou americký technik a vynálezce Thomas Alva Edison, řecký filozof Sókratés, americký elektrotechnik a radiotechnik Nikola Tesla, francouzská fyzička a chemička polského původu Marie Curieová-Sklodowská, francouzský chemik a mikrobiolog Louis Pasteur, anglický básník a dramatik William Shakespeare a řecký matematik a geometr Euklides.

Ke známým členům národních sdružení Mensy patřili či patří podle dostupných údajů kupříkladu kanadská expremiérka Kim Campbellová, britský astrofyzik Stephen Hawking, americký spisovatel a biochemik ruského původu Isaac Asimov, americký generál Norman Schwarzkopf, americká spisovatelka Joyce Carol Oatesová, ale i řada herců a hereček. Členem Mensy USA je kupříkladu Steve Martin, Geena Davisová, Jodie Fosterová, Sharon Stoneová (ta ale dle svých slov oficiální členkou Mensy není) či pornoherečka Asia Carreraová.

Nejmladším členem Mensy na světě je od února 2005 Brit Mikhail Ali. Členem sdružení se stal ve třech letech a šesti týdnech poté, co v testu dosáhl IQ 137. Podle své matky si ale stále spíš hraje s hračkami.

Nejvyšší IQ v historii měl údajně Leonardo, nyní Kasparov

Testy na měření inteligenčního kvocientu (IQ) vypracoval na začátku 20. století francouzský psycholog Alfred Binet ve snaze zjistit duševní schopnosti dítěte. Podle jeho stupnice se dětský IQ dá vyjádřit jeho mentálním věkem, děleným skutečným věkem a násobeným stem. Dnes se k měření IQ používá již čtvrtá verze takzvané Stanford-Binetovy stupnice.

Dosud nejvyššího IQ dítěte dosáhla v USA desetiletá Marilyn vos Savantová, které test v roce 1957 ukázal hodnotu IQ 228, což dává - podle pozdějších výzkumů - této spisovatelce a novinářce v dospělosti IQ ve výši 185. To měl překonat jen americký šachista Bobby Fischer s IQ 187, podle jiných zdrojů má z žijících osobností nejvyšší IQ (190) další šachista, Rus Garry Kasparov, spolu s nigerijským matematikem Philipem Emeagwalim. Vůbec nejvyšší IQ ve výši 220 měl v historii podle odhadů italský malíř, sochař, vědec a vynálezce Leonardo da Vinci.

Řada institucí se snažila a snaží měřit IQ známým osobnostem. Začala s tím skupina psychologů ze Stanfordovy univerzity v USA v roce 1926, která odhadovala IQ slavných osobností minulosti. Internetová stránka http://www.aceviper.net/ uvádí - i na základě mnoha dalších zdrojů - odhady IQ známých lidí v historii i současnosti.
Související