Magistrát města Ústí nad Labem letos ovládl tradiční soutěž Otevřeno x Zavřeno o nejhorší příklady postoje úřadů k poskytování informací. Získal negativní ceny poroty i veřejnosti za umlčení divadla Činoherní studio. V kladné kategorii Otevřeno zvítězil Hradec Králové za rozklikávací rozpočet. Výsledky organizátoři z Otevřené společnosti oznámili na pondělní tiskové konferenci.

Uděleno bylo celkem 12 cen, šest za kladný a šest za záporný přístup ke sdělování informací. Návrhy na kandidáty mohli lidé zasílat během uplynulého roku, organizátoři je pak ověřili a nechali o nich hlasovat veřejnost i porotu.

"Mezi letošními nominacemi najdeme neobvyklé množství případů, kdy se úřady bezostyšně vzepřou nejen zákonu a občanům, ale i svým nadřízeným," poznamenal jeden z organizátorů Oldřich Kužílek.

Anticenu od odborníků i veřejnosti shodně získal ústecký magistrát kvůli kauze Činoherního studia, které muselo kvůli přístupu vedení města v dosavadní podobě ukončit činnost. Podle Kužílka nejsou důvody tohoto přístupu vedení magistrátu jasné. "Roli hrála skutečnost, že se několik členů souboru otevřeně a kriticky vyjadřovalo k vedení města," poznamenal Kužílek.

Další ceny Zavřeno dostalo Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) za obstrukce při vyřizování žádostí o informace. Podle organizátorů bylo třeba v tomto případě vyřizování 19 žádostí za rok nutné podat 19 stížností proti nezákonnému postupu, tři stížnosti proti úhradě za informace, sedm odvolání a 17 žalob proti nečinnosti. Podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského již úřad všechny požadované informace poskytl. "I když rozumím tomu, že v některých případech to bylo s časovým zpožděním," poznamenal.

Brněnský magistrát dostal anticenu za malý prostor, který dává občanům pro vyjádření k projednávaným bodům, lidé mají na sdělení jen jedenkrát dvě minuty. Město s jejím udělením nesouhlasí. "V rámci zasedání Zastupitelstva města Brna je vždy v blok pro veřejnost a nikdy se nestalo, že by na někoho nezbyl čas," řekl mluvčí magistrátu Pavel Žára. Každý občan podle něj může také podat dotaz na vedení města prostřednictvím informačního střediska.

Anticenty posbíraly i magistrát Pardubic za matení veřejnosti při záměru vybudování vodní plochy u zámku a Česká televize za to, že odmítá poskytnout data ze sociologických průzkumů, které si objednala.

ČT se ale brání tím, že poslední tři roky se snaží výzkumy zveřejňovat a spolupracuje také na výzkumu předvolebních preferencí s Filozofickou fakultou UK. Zástupci univerzity se na výzkumech podílejí a data jim jsou poskytnuta ke studijním účelům.

"Široká veřejnost k nim následně přístup získává také, a to vždy v tříletém odstupu. Tato lhůta je v evropském kontextu běžná. Jejím důvodem je například i to, aby se zabránilo neodborné či účelové interpretaci výzkumných dat v době, kdy je možné je ještě stále považovat za aktuální," uvedla mluvčí ČT Alžběta Plívová.

V oceněném rozklikávacím rozpočtu Hradce Králové si lidé na internetu mohou zjistit detailní informace o hospodaření města. "Je to zajímavá aplikace, která dynamicky až do poslední koncovky ukazuje nejenom stav rozpočtu, ale i jeho průběžné čerpání," řekl Kužílek. Rozpočet zpřístupnil magistrát na svém webu vloni v září. "Je to ocenění, za které jsme rádi, nicméně je to taky první krůček na cestě, která město i úřad do budoucna čeká v rámci zpříjemňování a zdokonalování služeb vůči občanům a celkové otevřenosti radnice," uvedl primátor města Zdeněk Fink.

Za rozšíření mapových aplikací umožňujících "identifikaci slabých a silných stránek města" porotci ocenili Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Starosta Dolních Břežan Věslav Michalík pak získal třetí místo za svou dlouholetou diskusi s občany.

Zvláštní cenu za uveřejňování dat z rozpočtů, veřejných zakázek nebo majetku města dostal Děčín. Veřejnost pak ocenila městskou část Praha Zbraslav za radniční noviny, které zveřejňují i kritické příspěvky o vedení obce, a Českou obchodní inspekci za to, jak zpřístupňuje výsledky kontrol, seznam sankcí i zakázaných výrobků.

Související