Dosavadní právní úprava populárních „eseróček“ je v otázce obchodních podílů poměrně striktní a neumožňuje společníkům prakticky žádnou kreativitu a úpravu jejich představ o struktuře společnosti a rozdílech mezi jednotlivými společníky, respektive jejich obchodními podíly. Podle stávajícího obchodního zákoníku tak existuje pouze jeden druh podílů. Každý ze společníků s.r.o. má stejné povinnosti ke splacení vkladu a na druhé straně stejné právo na vyplacení podílu na zisku. Společník může mít jen jeden obchodní podíl, a pokud nabude další obchodní podíl nebo jeho část, jeho dosavadní obchodní podíl se zvětší, nezískává další obchodní podíl.

Zákonodárce v novém zákonu o obchodních korporacích přináší v oblasti struktury společníků a fungování společnosti s ručením omezeným revoluční změnu v koncepci obchodních podílů (nazývaných nově dle zákona o obchodních korporacích již jen „podíl“). Ve společnosti s ručením omezeným bude možné mít podle § 135 zákona více druhů podílů. To znamená, že s každým druhem podílu budou moci být, na základě pravidel stanovených ve společenské smlouvě, spojena odlišná práva a povinnosti.