Občanští demokraté plánují výrazně zpřísnit pravidla pro vyplácení sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti. Lidé bez práce by podle jejich představ museli už po dvou měsících povinně na kurzy nebo pracovat pro obec. Jinak by od státu nemuseli dostat žádné dávky.

Tyto návrhy jsou součástí druhé fáze volební kampaně, kterou strana detailně představí ve středu.

"Pokud jde o rekvalifikační a vzdělávací kurzy, museli by absolvovat 40 hodin měsíčně, nebo odpracovat 20 hodin ve veřejných službách jinak by jim byly kráceny dávky," vysvětluje místopředseda ODS a spolutvůrce ekonomického programu ODS Petr Nečas.

Dávky ve formě poukázek 

Lidé, kteří by zůstali dlouhodobě bez práce, by navíc podle představ ODS dostávali jen minimum peněz "na ruku". "Tomu, kdo je v systému hmotné nouze, respektive veden jako nezaměstnaný déle než rok, by byla většina sociálních dávek vyplácena primárně v poukázkách," doplňuje Nečas.

To je možné už dnes, kvůli složitým pravidlům to ale používá jen málo obcí, třeba hlavní město Praha. Nečas právě vyplácení dávek ve formě poukázek zaváděl už v době, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí.

Opatření, které si ODS napsala do programu, by mělo mít dva efekty - donutit i dlouhodobě nezaměstnané k činnosti a vzdělávání a také ztížit lidem, kteří berou sociální dávky, práci na černo. "Jde hlavně o to, aby si lidé nezvykli být doma a neztratili sociální návyky," vysvětluje další ekonomický expert ODS Martin Kocourek.

Už minulý týden ODS zveřejnila plány na boj s nezaměstnaností. Chce, aby lidé mohli být až pět let zaměstnáváni vždy jen na dobu určitou, a také hodlá podporovat práci na částečný úvazek. ODS navíc navrhuje, aby stát převzal záruky za výplatu odstupného, pokud firma vytvoří místo pro obtížně zaměstnatelného člověka - třeba rodiče malých dětí.

Ekonomové i podnikatelé návrhy vesměs uvítali, nejvíc by podle nich mohla fungovat možnost delšího zaměstnávání lidí na dobu určitou. Naopak levice a odbory návrhy odmítají s tím, že zhoršují postavení zaměstnanců.

Přísnější pravidla pro vyplácení dávek

O zamezení zneužívání sociálních dávek mluví v programu i sociální demokraté. Heslo "Zjednodušíme a zprůhledníme systém sociálních dávek včetně účinného postihu a prevence jejich zneužití" ale není ve volebním programu detailně rozvedeno. ČSSD sice také navrhuje rekvalifikační kurzy, nepodmiňuje tím ale výplatu dávek.

Přísná pravidla pro vyplácení sociálních dávek před zrušenými předčasnými volbami navrhovala i TOP 09. Podle jejich programu by měl stát vyplácet podporu jen lidem, kteří přijdou o práci bez vlastního přičinění.

Kdo by obdržel odstupné, neměl by po dobu přiměřenou výši odstupného nárok na podporu v nezaměstnanosti. S ODS se strana shoduje v tom, že podporu by neměli dostávat lidé, kteří odmítnou místo nabízené úřadem práce, nebudou se rekvalifikovat ani chodit na veřejně prospěšné práce.

ctete-v-pondelnich-hn

 


Přehled návrhů na řešení problému nezaměstnanosti, jak je představila ODS:

- Zaměstnavatel, který vytvoří nové pracovní místo na dobu neurčitou pro nezaměstnaného, absolventa nebo rodiče po skončení rodičovské, dostane na jeden rok slevu 3600 korun na sociálním pojištění. Stát za něj na dva roky převezme garanci výplaty 75 procent případného čtyřměsíčního odstupného s měsíční výpovědní lhůtou.

- Nezaměstnanému, který začne podnikat jako živnostník, zůstane plná výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Toto opatření lze využít jednou za 10 let.

- Kdo z vlastní vůle podá výpověď, nebude mít plnou výši podpory. Pokud zaměstnanec dá výpověď sám z vlastní vůle, nebude mít nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti.

- Stát uleví firmám na sociálním pojištění 7200 korun ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, absolventy, studenty, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované.

- Odstranit chce diskriminaci částečných úvazků zrušením minimálního odvodu zdravotního pojištění.

- Prodloužit chce maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin.

- Úplně uvolnit chce řetězení a délky smluv u nově vzniklých pracovních míst na dobu určitou (na období 5 let do úplného odeznění krize).

- Zavést chce pružnější konta pracovní doby a umožnit její flexibilnější nerovnoměrné rozložení.

- Chce rozšířit využití alternativních modelů zaměstnávání a zavést rekvalifikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání.

- Obnovit hodlá možnost dočasného přidělení zaměstnance k práci u jiného zaměstnavatele.

- Chce podmínit výplaty podpory v nezaměstnanosti a dávek hmotné nouze účastí ve veřejně prospěšných pracích, veřejné službě, rekvalifikacích nebo vzdělávacích kurzech.

- Zachovat chce vzdělávací kurzy pro zaměstnance firem, které se potýkají s krizí, kurzy budou nadále financovány z evropských fondů.

- Nezvýší sociální pojištění a daně z příjmů pro firmy a živnostníky.