Nová komise Západočeské univerzity (ZČU) zkontrolovala v sobotu dalších 41 studentů právnické fakulty, z nichž většina byla v pořádku. Z dosud prověřené první stovky z 500 absolventů je problematických asi deset lidí. Sedmičlenná komise, která se sešla v archivu univerzity už podruhé, bude takto pracovat až do konce roku. V lednu zpracuje závěrečnou zprávu pro vedení školy a ministerstvo školství. Média o tom prorektor ZČU pro strategii a výzkum František Ježek.

V současné době komise odhaduje, že z dosud zkontrolované stovky absolventů je problematických zhruba deset lidí. Nyní se kontrolují lidé, které vybralo ministerstvo na základě dotazu u národní matriky. Materiály absolventů, u nichž se potvrdila pochybnost, budou dále prošetřeny velmi podrobně.

"Pokud se prokáže podezření na nekorektní postup studia, doporučíme u jednotlivých osob vedení univerzity zahájit proces odebrání neoprávněně získaných titulů," dodala prorektorka pro studium ZČU Eva Pasáčková, která vede novou "komisi k šetření jevů na fakultě právnické" založenou rektorem ZČU.

Jejími dalšími členy jsou zástupci fakulty, vedení ZČU, univerzitního senátu a studentů. Komisi výrazně pomáhá vedoucí archivu školy Jaroslav Šíp.

"Provádíme důkladnou kontrolu"

Tým bude pracovat každou sobotu zřejmě až do konce roku. Prochází studijní dokumentaci a další doklady asi 500 absolventů fakulty právnické. Kromě archivních dokumentů komise využívá i údaje z databáze ZČU a národní databáze. "Zřejmě bude nutná také komunikace s dalšími vysokými školami v ČR i v zahraničí," dodal Ježek.

"Zkontrolovali jsme materiály 41 studentů, z nichž většina byla v pořádku," konstatovala prorektorka. Kontrola podle ní probíhá velmi důkladně. Jsou znovu zkoumány podklady k přestupům z jiných vysokých škol, záznamy o uznaní zkoušky i kompetence zkoušejících. Předmětem je také přenos kreditů z kurzů celoživotního vzdělávání. Vedení ZČU a ministerstvu bude dostávat průběžné výsledky.

Právnická fakulta ZČU prochází nejhorším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. V souvislosti s případem, který začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili už dříve děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.

Tito tři hlavní aktéři celého skandálu odejdou ze školy. Ministerstvo školství podalo kvůli aféře trestní oznámení a prověřuje i další právnické fakulty v republice.

Bývalý proděkan fakulty Milan Kindl stále odmítá odpovědnost za skandály na škole. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že vítá prověrku právnické fakulty a doufá v očištění studentů i pedagogů školy.

Související