Akademický sénat plzeňské právnické fakulty volil mezi dvěma uchazeči. Bývalému exministrovi spravedlnosti se dávaly větší šance než pražskému advokátovi Karolu Hrádelovi, a to se nakonec potvrdilo. Ministryně školství Miroslava Kopicová řekla, že Pospíšil musí pokračovat v započatých změnách, aby už pověst školy nebyla dál zpochybňována.

Děkan jako krizový manažér 

Rektor Západočeské univerzity Josef Průša jmenuje Pospíšila děkanem hned zítra. Pokud by dnes děkan nebyl zvolen, hrozilo fakultě zmítané skandály ze strany ministerstva školství uvalení nucené správy i další kroky, jež by mohly vést až ke zrušení školy se 3000 studenty.

Pospíšil zcela zaplněné posluchárně řekl, že není žádný akademik, ale jako absolvent školy je připraven dělat dočasně krizového manažera. Zmínil, že škola celá 90. léta patřila mezi nejlepší fakulty. Vyjmenoval reformy, jež začal v uplynulých pěti týdnech. Zmínil, že škola přechází na kreditní systém, zavede nové přijímací řízení, provádí audit kvalifikačních prací. Novopečený děkan připravil 14 reformních kroků, jež je podle jeho slov nutné naplnit.

Pospíšil změní systém odměňování učitelů 

Po 15 letech fungování fakulty navrhl také personální audit, který zjistí, zda faktický výkon činnosti pedagogů odpovídá jejich úvazku. "Toto je férové a korektní a umožní přidat těm, kteří zde učí na plný úvazek," řekl Pospíšil. Podle něj je nutná revize vnitřních předpisů školy, na čemž už se prý začalo pracovat. "Nutné je posílit pozici garanta předmětu a nově standardizovat požadavky na bakalářské práce," řekl.

Otevřít chce téma zápočtů a zkoušek, tedy toho, kdo bude smět studenty zkoušet. V závěru dodal, že už zadal analýzu akreditace a kurzu celoživotního vzdělávání. Pospíšil stejně jako Hrádela uvedl, že nechce oblast celoživotního vzdělávání rušit, potřebná je ale reforma.


Samotný program volby zdrželo jednání o složení volební komise, kde zástupce studentské kurie navrhl komisi bez předsedy akademického senátu Daniela Teleckého, jenž je znám jako příznivec bývalého proděkana Milana Kindla. Návrhl studentů se napoprvé nepodařilo prohlasovat. Poté, co se Telecký vzdal účasti ve volební komisi, byla tento návrh schválen.

O osudu fakulty rozhodl tentýž senát, který selhal jako kontrolní mechanismus školy. Kvůli jeho nečinnosti, zejména části pedagogů, se na fakultě prohlubovaly problémy. Vygradovaly před šesti týdny zveřejněním plagiátu dizertace exproděkana Ivana Tomažiče. V souvislosti s tím rezignovali děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Tomažič.

Postupně se ukázalo, že fakulta nezpracovávala výroční zprávy a způsob přijímacího řízení byl zcela odlišný od jiných škol. Závěrečné práce nebyly předávány knihovně, nefungovala kontrola kateder, objevily se také problémy s uznáváním studia ze zahraničních univerzit. Část lidí také školu absolvovala nestandardně rychle. Ministerstvo školství podalo trestní oznámení a řadou podnětů se zabývá protikorupční policie.