Vysoké učení technické v Brně (VUT) přestavělo bývalou menzu Listových kolejí na nové sídlo školního archivu. Díky investici 52 milionů korun dostal třípodlažní objekt moderní vzhled. Zajímavostí jsou dva mrazicí boxy z původního zařízení menzy, které mohou archiváři případně využít při záchraně dokumentů poškozených povodněmi, řekla ČTK mluvčí školy Jitka Vanýsková.

Škola dosud své archiválie ukládala na různých místech, například na rektorátu v Antonínské ulici. Podmínky však nebyly pro uchovávání historických dokumentů příliš vhodné. Proto se vedení školy rozhodlo přestavět nefunkční menzu.

Nový archiv je zatím zaplněn asi z jedné čtvrtiny, a tak škole zůstává dostatek prostoru do budoucna, uvedla Vanýsková. V budově jsou kromě depozitáře také kanceláře, badatelna, malá výstavní síň a přednáškový sál pro 90 lidí. Dnešní zahájení provozu archivu je tečkou za celoročními oslavami 110. výročí založení školy.

Do nového archivu své písemnosti loni přestěhovala také Masarykova univerzita, největší z brněnských vysokých škol. Po Moravském zemském archivu převzala historické sály v budově jihomoravského krajského úřadu na Žerotínově náměstí.

Související