Metodika, kterou HN použily při zpracování tabulek

1. Světovost školy
Nejvíc bodů získala škola, která vyslala nejvíc studentů na alespoň jeden semestr do zahraničí (v poměru ke všem studentům); která vyučovala nejvíc předmětů určených českým studentům v cizím jazyce a nabízela nejvíc jazykových kurzů.

2. Zájem o školu
Zjišťovali jsme, kolik lidí bylo loni přijato; kolik z přijatých se skutečně zapsalo; počet doktorandů a podíl docentů do 40 let a profesorů do 50 let.

3. Průzkum absolventů
Pokud si škola zajišťuje průzkum ohledně absolventů, dostala bod, v opačném případě nula bodů.

4. Názor expertů
Odborníci školy "známkovali" od nejlepší po nejhorší.

5. Věda

V tabulce Rady vlády pro vědu a výzkum za rok 2009 jsme sledovali celkový počet vědeckých výstupů a počet bodů, který jim rada přidělila. Oba údaje jsme posuzovali v přepočtu na jednoho pedagoga.

Celkové hodnocení

Jednotlivé tabulky obsahují pořadí, název školy a jednotlivá kritéria s počtem obdržených bodů. Čím více bodů škola získala, tím výše se v žebříčku umístila.

Hodláte si letos podat přihlášku na sociologii? Pokud od školy očekáváte dobrou šanci na výjezd do zahraničí, slušnou jazykovou přípravu, mladý pedagogický sbor a kvalitní vědu, přihlaste se do Brna, respektive na zdejší Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity.

Tato škola letos v sociologii ovládla skoro všechna kritéria, která naše noviny při sestavování žebříčků berou v potaz. Brněnská fakulta sociálních studií vyhrála žebříček věnovaný tomuto populárnímu oboru i loni.

Letos jsme v sociologii posuzovali šest škol, a to na základě těchto pěti kritérií: Světovost školy, Zájem o školu, Názor expertů, Průzkum absolventů a Věda. Druhá skončila sociologie vyučovaná na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Třetí nejlepší je rovněž Karlova univerzita, tentokrát se svou Fakultou sociálních věd, kde se dá sociologie rovněž studovat.

Pořadí sociologických fakult (pro zvětšení tabulky klikněte na obrázek) 

Experti favorizují Brno

Masarykova univerzita získala nejlepší hodnocení i od odborníků, které HN požádaly o jejich názor. Pro anketu jsme oslovili 19 lidí, vědců i zástupců firem, které se věnují sociologickým výzkumům. Většina se však buď omluvila, nebo odpovědi ani po urgencích nezaslala.

Úroveň výuky sociologie na českých vysokých školách nakonec hodnotilo šest respondentů. Brněnskou Fakultu sociálních studií dali na první místo všichni. "Jmenovala bych na stejné úrovni Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, a to z důvodu dlouholeté zkušenosti, propracovaných studijních plánů a kvalitních učitelů," uvedla jedna z respondentek.

Velmi dobré hodnocení získala od odborníků i sociologie vyučovaná na Univerzitě Palackého v Olomouci a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejméně hlasů dostala sociologie v Hradci Králové, tady se však dá obor studovat teprve od roku 2008 a škola zatím nemá absolventy.

Studenti by měli mít možnost poznat, jak se jejich obor vyučuje v cizině. Největší šanci absolvovat alespoň jednosemestrální pobyt v zahraničí mají posluchači z Brna. Následuje Filozofická fakulta UK. Masarykova univerzita loni na stáž vyslala 6,5 procent svých studentů sociologie, z FF UK vyjelo necelých šest procent posluchačů.

Brněnská univerzita vede i v jazykové výuce. Čeští studenti sociologie si tu mohou zapsat až 38 předmětů v angličtině. Druhou nejlepší nabídku má v tomto ohledu Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, kde studentům nabízejí 25 odborných předmětů v cizím jazyce.

V Plzni berou tři pětiny lidí

Nejmenší šanci na přijetí mají uchazeči v Brně, kde zkoušky zvládne jen 23 procent lidí. V Olomouci berou čtvrtinu uchazečů, v Hradci a na obou fakultách UK, kde se sociologie dá studovat (FF a FSV), přijímají shodně necelou třetinu uchazečů. V Plzeň, kde berou téměř 60 procent přihlášených.

HN ve svém srovnání sledují i to, kolik přijatých se ke studiu skutečně zapíše. Vypovídá to o prestiži školy - jestli byla pro uchazeče číslem jedna nebo spíše záchrannou variantou.

Nejvíce si studenti váží šance studovat v Olomouci a na FF UK, kam se zapíše kolem 80 procent přijatých. Favorit žebříčku, Masarykova univerzita, je v tomto ohledu překvapivě nejhorší - studijní index si tu skutečně vyzvedne jen 52 procent přijatých.

Na přípravu doktorandů dbají nejvíce obě fakulty Karlovy univerzity. Na FF mají skoro 19 procent posluchačů postgraduálního studia v poměru ke všem studentům, na FSV je to 13 procent. Masarykova univerzita má necelých sedm procent doktorandů.

V žebříčku jsme sledovali i to, kolik docentů do 40 let a profesorů do 50 let na fakultách pracuje. Exceluje Brno, kde mají třetinu takových pracovníků. V Plzni je to desetina. Zbylé školy do dotazníku uvedly shodně nulu.

Posledním posuzovaným kritériem je věda. Vlastní badatelské výsledky jsou v sociologii velmi důležité. V této kategorii jsou nejsilnější FSS v Brně a FF UK. Například lidé na brněnské sociologii loni vytvořili 28 článků v prestižních zahraničních časopisech zařazených do světové databáze Web of Science. Na FF UK v Praze to bylo 36 takových textů.

Anketa: Které fakulty v Česku připravují budoucí sociology nejlépe?

Daniel Kunštát, analytik CVVM

V českém prostředí jsou na tom nejlépe fakulty, které mají nějakou tradici, například v Praze nebo v Brně. V Plzni vyšli nedávno první magistři, takže je těžké situaci posoudit. To samé platí pro regionální univerzity - Pardubice, Hradec Králové, které jsou prakticky personálně odvozeny od větších fakult.

Oldřich Zajíc, šéf společnosti SANEP

Hodnotím hlavně přístup k práci. Posuzuji tedy nikoliv to, z jaké fakulty student vyšel, ale posuzuji jeho práci s daty a informacemi. Všeobecné znalosti mají absolventi víceméně totožné, školy je neučí špatně. Já jako manažer potřebuji jejich znalosti zkompilovat s mými potřebami, tedy analytickými a investigativními schopnostmi.

Související