Kontroverzní starosta Prahy 5 Milan Jančík s expremiérem Stanislavem Grossem se nemusí obávat, že by jim byl titul JUDr. z plzeňské právnické fakulty odebrán. Podle informace serveru Aktuálně.cz nejsou mezi 12 podezřelými, se kterými hodlá nové vedení školy zahájit správní řízení o odebrání titulu. Jde o poslední skupinu studentů ze seznamu 69 absolventů, u nichž není jisté, zda školu řádně vystudovali.

O titul JUDr. podle Aktuálně.cz nepřijde ani Jančíkova známá, europoslankyně za ODS Andrea Češková, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec, dále konzul na Ukrajině Ladislav Hradil nebo také elitní policista - analytik Petr Bernátek, který působil v týmu obhájců bývalého vicepremiéra obviněného z korupce Jiřího Čunka.

U všech zmíněných absolventů zasedal podle Aktuálně.cz v komisi pro obhajobu rigorózní práce tehdejší děkan fakulty Milan Kindl společně s dalšími aktéry kauzy pochybného studia na plzeňských právech. "Obtížně se u nich dokazuje osobní zodpovědnost," napsal server s odvoláním na zdroj dobře obeznámený s průběhem prověřování pochybných titulů. 

To, že právě u takzvaných malých doktorátů bude s prokazováním záměru největší potíž, připustil v minulosti děkan fakulty Jiří Pospíšil. "Ti, co je získali, nebyli vedeni jako studenti," vysvětlil hlavní překážku. Přesto se rozhodl eliminovat alespoň ty, u kterých bylo možné prokázat špatnou víru, tedy že o přečinu student věděl nebo se na tom podílel.

Západočeská univerzita v Plzni již obeslala s oznámením o zahájení správního řízení o odebrání titulu devět absolventů s titulem Ph.D., sedm bakalářů a 41 magistrů. Skoro polovina se proti nařčení odvolala a podala na rozhodnutí rozklad.

Aféru na plzeňských právech spustila opsaná disertační práce bývalého proděkana Ivana Tomažiče. Pozdější šetření potvrdilo, že právě on s exděkanem Jaroslavem Zachariášem, druhým bývalým proděkanem Milanem Kindlem a někdejším šéfem akademického senátu Danielem Teleckým jsou hlavními viníky kauzy. Tomažičovo jméno rovněž figuruje na seznamu těch, kteří o titul z plzeňských práv mohou přijít.

Rektor Západočeské univerzity Josef Průša sestavil etickou komisi, která by měla do konce července vynést verdikt v kauze plzeňských práv. Pětičlenný tým tvoří pracovník olomoucké univerzity, akademie věd a tři odborníci ze ZČU. V nejbližších dnech se rektor začne zabývat i případy adeptů na odebrání titulu, kteří se už ohradili proti zahájení správního řízení. Dosud problematickým absolventům práv rozeslal téměř 60 dopisů.

Související