Jak současné české děti tráví volný čas?

74 procent dětí
navštěvuje nějaký mimoškolní kroužek. 79 procent školáků si pak podle šetření přeje chodit ještě do dalších kroužků. Nejvíce mezi dětmi "frčí" sportovní a umělecké aktivity.

Televize vede
74 procent dětí se denně alespoň půl hodiny dívá na televizi. Počítačové hry hraje denně 16 procent školáků. 55 procent malých respondendů sdělilo, že se denně věnuje také učení na další školní den.

Přijít odpoledne ze školy, prásknout aktovkou do kouta a letět ven s kamarády? Tak už dnešní děti nežijí. To, jak současní školáci tráví svůj volný čas, připomíná spíše diáře "malých manažerů".

Dopoledne děti tráví ve škole, z ní pak běží na některý z volnočasových kroužků. Po návratu domů si dělají úkoly na další den, a když jim zbude chvilka, zapnou si televizi nebo počítač. Respektive - na dvě posledně jmenované "aktivity" si alespoň jednou denně čas vyhradí skoro všechny školní děti bez ohledu na věk. A rády.

Tento popis typického dne současného dítěte vychází z výzkumu, který vypracoval Národní institut dětí a mládeže. HN mají jeho výsledky k dispozici. Výzkumníci se na trávení volného času vyptávali 2238 dětí mezi šesti až patnácti lety z celé republiky.

Evropští rekordmani

Současné děti mají své volno velmi organizované. Alespoň jeden mimoškolní kroužek - nejčastěji sportovní nebo umělecký, navštěvují tři čtvrtiny z nich.

A 79 procent školáků podle výzkumu odpovědělo, že kdyby záleželo jen na nich, přibrali by si ještě další kroužek. "To číslo je poměrně vysoké. Výzkumy napříč Evropou ukazují, že v tomhle Česko vyniká. V jiných zemích není tolik obvyklé, že by děti trávily tolik času ve volnočasových kroužcích," říká socioložka Hana Maříková, která se na zmíněném výzkumu podílela.

"Zamilovanost" českých dětí do různých kroužků potvrzuje i ředitelka pražské základní školy Horáčkova Jana Libichová. Ta však za tím vidí hlavně vliv rodičů.

"Rodiče se dnes bojí nechávat své dítě jen tak běhat venku. Výsledkem je, že děti mají kroužků opravdu hodně. Občas i na úkor toho, že už jim nezbývá skoro žádný čas, který by měly opravdu jen samy pro sebe," řekla Libichová. Podle ní mají dnešní školáci svůj volný čas mnohem více organizovaný než předchozí generace.

Kromě kroužků se děti ve svém volnu velmi často věnují také učení. Podle výzkumu se denně na další školní den připravuje 55 procent žáků. "Tento údaj mě docela překvapuje. Rozhodně však nemám pocit, že by děti dostávaly více úkolů než dřív," říká ředitelka základní školy Aléská v Bílině Božena Holková.

Politika mě nezajímá

Rozhodně však neplatí, že by současné děti nebavilo sledování televize nebo práce na počítači. Podle výzkumu si před televizi každý den alespoň na půl hodiny sednou tři čtvrtiny českých dětí. Se starším věkem se k tomu přidává i pravidelné sledování internetu.

Děti si to podle výzkumu vůbec nepřipouštějí, ale média jejich pohled na svět výrazně ovlivňují. Ukázalo to i nynější šetření. Vyšlo totiž najevo, že školáci mají velmi negativní pohled na politiku. A když školáci měli vyjmenovat, co jim nejvíce vadí, nejčastěji zaškrtnutá odpověď zněla "války ve světě".

"Podle jiného výzkumu, provedeného mezi lidmi od 15 do 26 let, se o politiku zajímá jen velmi málo mladých. To není pro Českou republiku zrovna dobrá zpráva," říká socioložka Maříková.

"Malé děti pak politiku vnímají pouze skrz média, a to jako něco negativního. Je to ale něco, co jde úplně mimo ně a pod čím si nedokáží nic představit. Vyjmenují sice jména známých politiků, ale jejich skutečný význam nechápou," sdělila Maříková.

Podle ní se bude nynější průzkum ještě v dalších letech opakovat, aby se dalo porovnávat, jak se zájmy dětí mění. "Zatím bohužel žádné srovnání nemáme," uvedla.