Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce, aby etická výchova byla povinný předmět, ne jen volitelný jako dosud. Na pondělní konferenci k etické výchově však současně dodal, že k tomu základní a střední školy nechce nijak nutit, povinnou etiku by prý zavedl jen v případě, že by o ni školy projevily velký zájem. Nový předmět už od září zavedla do svých osnov asi stovka škol, měla by se tak posílit výchovná funkce školy. Do budoucna chce ministr zavést etickou výchovu povinně i na všechny pedagogické fakulty, aby učitelé věděli, jak děti v tomto předmětu vzdělávat.

"Škola má nejen vzdělávat, ale i spoluvychovávat," řekl ministr. Podle průzkumu, který si loni jeho úřad nechal zpracovat, jsou totiž rodiče mnohem víc znepokojeni špatnými vztahy mezi dětmi ve škole než samotnou úrovní vzdělávání. Odborníci také upozorňují na to, že zatímco dřív patřily mezi nejčastější prohřešky žáků hlučení v hodinách nebo běhání po chodbách, nyní už musejí kantoři čím dál víc řešit i šikanu, drogy a další patologické jevy.

Podle Dobeše je to mimo jiné důsledek toho, že dětem ve škole chybí etická výchova. Při ní se děti učí chápat starosti jiných, přijímat cizí úspěch bez závisti nebo nacvičovat asertivní chování. Tyto dovednosti se děti učí zážitkovou metodou, kdy učitel s žáky rozehrává scénky ze života a problémové situace. Žáci pak mají debatovat o možných způsobech řešení.

Takovou výchovu však zvládne jen dobře vzdělaný profesionál, proto Dobeš plánuje zavést etiku povinně do osnov všech pedagogických fakult. "Jako základní předmět, který se zde bude vyučovat," uvedl. Profesionálně vyškolení pedagogové by se tak měli naučit, jak děti vést ke společensky odpovědnému chování, jak řešit konflikty a efektivně komunikovat s okolím.

Své postoje a sociální návyky si pak děti mohou dále procvičovat třeba v rámci výchovy k sexuálnímu zdraví nebo rodinnému životu, které s etickou výchovou úzce souvisejí.

Etická výchova funguje již řadu v let v mnoha evropských zemích, žáci zde zpravidla mají na výběr, jestli chtějí etickou, nebo náboženskou výchovu. Například v Německu se prý v rámci etiky děti učí také zvládat konflikty vyplývající ze soužití rozdílných kultur.