Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce sexuální výchovu na základních školách zakomponovat do předmětu etická výchova, který by byl nepovinný. Mohlo by to podle něj být v příštím roce. Ministr dnes také převzal petici proti povinné sexuální výchově na školách, kterou podepsalo bezmála 40.000 rodičů. Ministr jim svým záměrem vychází vstříc.

Dobeš připomněl, že nyní se téma sexu vyskytuje v několika povinných předmětech. "Nesouhlasíme, aby naše děti byly ve veřejných školách povinně vystaveny předmětům a tématům, jejichž obsah se může příčit zásadám rodičů. Tím by bylo porušeno přirozené právo rodičů na výchovu dětí," míní předsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv Anna Brychtová.

"Já jsem poslal dopis ředitelům škol, kde jsem napsal, že je třeba akceptovat přání rodičů, a pokud rodiče mají jiné přání než sexuální výchovu na školách, aby to respektovali," řekl dnes novinářům Dobeš.

Jen předměty, na kterých je shoda

Ministerstvo školství nyní připravuje úpravu vyučovacích předmětů, její součástí je začlenění sexuální výchovy do etiky. I nadále by zůstala jako volitelný předmět. Loni v listopadu přitom Dobeš nevylučoval, že by etická výchova mohla být na školách povinná.

"Požadujeme, aby se ve veřejných školách učily povinně a jednotně jen předměty a témata, kde je všeobecná společenská shoda názorů. Vše ostatní ať je vyučováno pouze volitelně na základě souhlasu rodičů, kteří musí být předem seznámeni s obsahem a metodami výuky," uvádějí nespokojení rodiče v petici.

Loni vyvolala velký rozruch příručka sexuální výchovy, po protestech konzervativních rodičů ji ministerstvo stáhlo.

Související