U maturitních testů propadlo 6,2 procenta studentů, loni to přitom bylo 5,3 procenta. Žáci se zhoršili hlavně v matematice, mírně se zlepšili v češtině.

U testu z matematiky v těžší verzi přitom už centrum pro přípravu maturit Cermat hodnocení zmírnilo, testy byly totiž těžší než loni. Kromě testů skládají ještě maturanti písemné a ústní zkoušky.

"Tento nárůst (celkové neúspěšnosti) zcela odpovídá očekávání, neboť proti loňsku nyní testy skládali i první repetenti a k maturitní zkoušce bylo letos připuštěno o 3,2 procentního bodu více žáků než loni, jde především o maturující na středních odborných učilištích a středních odborných školách," komentoval výsledky testů Cermat.

Nejvíce se zhoršily výsledky v matematice v lehčí verzi, a sice o 4,2 procentního bodu. Propadl tak skoro každý pátý student, celkem bude opravné zkoušky skládal 7500 žáků.

Ve vyšší verzi byla neúspěšnost po zmírnění výsledků 2,8 procenta, loni to přitom bylo necelé procento. Podle Cermatu je zhoršení v matematice dáno nárůstem maturujících v tomto předmětu o 15 procent.

V minulém roce si studenti častěji u druhého povinného předmětu volili cizí jazyk.

V lehčím testu z češtiny si maturanti v meziročním srovnání polepšili, propadlo 1,1 procenta namísto 2,8 procenta v loňském roce. U vyšší verze zůstala neúspěšnost stejná, 0,1 procenta.

"Je zřejmé, že se školy při přípravě zaměřily na okruh dovedností ověřovaných příslušným testem a pokles je zjevný zejména ve skupině středních odborných učilišť a nástavbového studia," uvedli úředníci.

Z angličtiny v základní variantě neuspělo 4,3 procenta žáků, oproti loňsku to znamená mírné zhoršení. Z lehčí němčiny neuspělo přes 12 procent, tedy stejně jako před rokem.

Ve vyšší verzi zůstala v obou hlavních cizích jazycích neúspěšnost ve srovnání s loňskem stejná, tedy 0,3, respektive 0,7 procenta u němčiny.

Více správných řešení

Komise testy po skončení vyhodnotila, u deseti úloh z celkových 1254 nakonec připustila více než jedno správné řešení.

"Opakuje se situace z loňského roku, kdy testy obsahují chyby, které odborníci Cermatu neodhalili, a teď se o jejich existenci pravděpodobně povede spor. Je zjevné, že ani mnohonásobná kontrola, kterou Cermat provádí před testováním a po něm, není dostatečná a jsou tak poškozovány zájmy testovaných studentů," konstatoval Zdeněk Slejška ze spolku EDUin, který maturity kritizuje.

Výsledky testů dostali žáci ve středu, do pěti dnů si mohou podat žádost o přezkum. Kompletní zadání testů i se správnými odpověďmi je na webu.

V současnosti se na školách konají ústní zkoušky, a to jak státních, tak i klasických školních maturit. Školy je mohou pořádat do 8. června, výsledky písemných prací dostanou z Cermatu do tří dnů od konce ústních zkoušek.

Letošního druhého ročníku státních maturit se zúčastnilo 103 tisíc studentů, zkoušky vyjdou na zhruba 207 milionů korun.

Související