Ještě začátkem května vedení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni oznámilo, že připravuje přijímací řízení pro 403 uchazečů. Marně. Ministr školství Petr Fiala fakultě  zakázal do magisterského cyklu přijímat nové studenty. Ti dosavadní mohou studium dokončit. Informaci ve čtvrtek přinesla Česká televize.

Už 2. května přitom padl zákaz přijímat studenty také do bakalářského studia, týkal se zhruba 160 uchazečů. Proti nabírání nových studentů se už v minulosti ale zdvihla vlna nevole. Nedoporučilo je ani kolegium rektorky Západočeské univerzity, ani děkani ostatních fakult univerzity. Kvůli nemožnost přijímat studenty plzeňským právům chybí peníze na dosavadní výuku.

Pětiletému cyklu prodloužil v minulosti bývalý ministr školství Josef Dobeš akreditaci do roku 2016. Rozhodl tak navzdory verdiktu Akreditační komise v čele s Vladimírou Dvořákovou. Ta označila Dobešovo rozhodnutí za nezákonné a jdoucí proti současné praxi.

"Domníváme se, že došlo k jednoznačnému porušení zákona. Nejde ani tak o jeden případ, ale o to, jestli prostě tady funguje právní stát," řekla Dvořáková.

 

Dostudovat musí 1 800 studentů

V současné době plzeňská práva studuje na 1 800 studentů. V případě úplného uzavření školy by si je mohly rozdělit ostatní vysoké školy, čemuž brání především nedostatečná kapacita.

Související