Ministerstvo školství se dohodlo se zástupci vysokých škol, že pro akademický rok 2012/2013 přijmou méně studentů. Do prvních ročníků jich má nastoupit o 10 % menší počet.

"Je však v kompetenci každé vysoké školy, aby rozhodla o tom, kolik studentů přijme. Vysoká škola nemusí respektovat limit stanovený ministerstvem a případné nadlimitní studenty pak hradí z vlastních zdrojů," říká náměstek pro výzkum a vysoké školství Ivan Wilhelm.

Jednání o limitu počtu studentů probíhá mezi ministerstvem a veřejnými vysokými školami každoročně. Letos si ale stát žádá snížení počtu studentů, protože je přesvědčen, že jinak by utrpěla kvalita vysokoškolského studia.

Univerzity se ke změně limitu staví různě. Některé školy zpřísní podmínky pro přijetí tak, aby dosáhly nižšího počtu přijatých. V některých případech se to však týká jen navazujících magisterských a doktorských oborů, tedy nikoli letošních maturantů.

"Redukovaný rozpočet pro vysoké školy na příští období nás mimo jiné přinutí zpřísnit vstup absolventů bakalářských oborů do navazujících magisterských oborů a podobné omezení se bude týkat i přijímání do doktorských studijních programů. Pevně doufám, že pozitivním dopadem bude vyšší konkurence, a tudíž i tlak na samotné studenty, aby se snažili o co nejlepší výkony během studia," uvedl rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer.

Naopak právě do bakalářských oborů hodlá přijmout méně studentů Masarykova univerzita v Brně.

"Doporučení ministerstva školství o snížení počtu přijímaných studentů budeme respektovat pouze v případě přijímání do bakalářských oborů. V případě pětiletých magisterských a doktorských oborů to respektovat nebudeme, neboť mezi tyto dlouhodobé obory patří zubařství a právnictví. O kvalitní zubaře a právníky bude na našem pracovním trhu zájem vždy, proto není třeba v tomto případě kapacity snižovat," uvedla tisková mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Masarykova univerzita pozmění hranici potřebnou pro přijetí. "Sedm z devíti našich fakult přijímá studenty na základě výsledků Testů studijních předpokladů, v nichž se úspěšnost posuzuje podle dosaženého percentilu. Počítáme tedy s tím, že pouze posuneme hranici potřebnou pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek," doplnila tisková mluvčí.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) hodlá přijmout více studentů, než stanovuje limit, neboť se počítá s tím, že ne všichni přijatí nakonec ke studiu nastoupí.

"Vzhledem k tomu, že z přijatých uchazečů se ke studiu zapsalo v roce 2011 pouze 70 % přijatých do bakalářských studijních programů a 80 % do magisterských studijních programů, počítá se s touto ztrátou při přijímacím řízení," uvedla Dana Dubnová z Odboru pro studium a studentské záležitosti ČVUT.

Méně maturantů

Většina vysokých škol letos zaznamenává pokles počtu podaných přihlášek ke studiu, což v kombinaci s poklesem počtu přijatých vede k tomu, že průměrná úspěšnost zájemců o studium by v podstatě měla odpovídat údajům z předchozího roku. Na vině menšího počtu přihlášek je nižší počet letošních maturantů.

Například na Jihočeskou univerzitu se minulý rok se hlásilo 12027 zájemců, přijato bylo 3700. Letos se přihlásilo 11268, očekávaný počet přijatých je 3000.

"Na nižším počtu přihlášek se již začíná projevovat nepříznivá demografická křivka projevující se v poklesu počtu maturujících studentů na středních školách," je přesvědčen rektor Grubhoffer.

Související