Prezident Václav Klaus v pátek podepsal novelu zákona, podle které budou mít maturity v příštích dvou letech jen jednu úroveň obtížnosti a povinné předměty zůstanou namísto plánovaných tří dva. Ke změnám přistoupilo ministerstvo školství po letošních problémech při jednotných zkouškách dospělosti. Revizi zkoušek připravila skupina odborníků, byl mezi nimi i ředitel soukromého gymnázia PORG Václav Klaus mladší.

Kdyby prezident novelu neschválil, značně by se zkomplikovala příprava maturit v příštím roce. Do 15. listopadu totiž středoškoláci odevzdávají přihlášku k maturitě a musejí vědět, podle jakých pravidel budou zkoušky skládat.

Sjednocení úrovně maturit ministerstvo zdůvodnilo tím, že těžší verzi si vybralo jen mizivé množství žáků. Na jaře tedy budou všichni studenti skládat zkoušky v obtížnosti odpovídající lehčí verzi.

U povinných předmětů si budou moci studenti vedle češtiny vybrat mezi matematikou a cizím jazykem, tak jako dosud. Původně měly být od příštího roku povinné předměty tři, do výběru měla přibýt informatika a společenskovědní základ. Nepovinné předměty budou také jen dva. Po letošní kritice hodnocení písemných prací, které opravovali externí hodnotitelé najatí maturitním centrem Cermat, se hodnocení slohů vrací zpět na školy.

Maturity za 1,4 miliardy

Změnit se mají také možnosti odvolání ke krajskému úřadu nebo ministerstvu školství. Studenti mají mít nově na odvolání 20 dní místo dosavadních osmi nebo pěti dní. Ministerstvo má nově řešit pouze odvolání vůči výsledku dílčí zkoušky formou didaktického testu, který má být nadále vyhodnocován centrálně. Přijaté změny mají státní maturitu a její organizaci zlevnit, podle ministra školství Petra Fialy o 50 milionů korun ročně, tedy o pětinu.

Stávající řešení má být pouze dočasné. Do roku 2015 by měly být schváleny koncepční změny v podobě státních maturit, které chystá expertní komise.

Třináctiletá příprava maturit stála přes 1,4 miliardy korun.

Kromě maturit podepsal prezident ještě zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, novelu zákona o sociálních službách, novelu přiznávající záchranářům nárok na odchodné a novelu o jednotném formuláři pro přeshraniční převoz hotovosti.

Související