Prvním krokem k zavedení povinné maturity z matematiky je testování ministerstvem školství, které chce studenty prověřit nejprve v nepovinné verzi. Zkouška by měla odpovídat úrovni gymnázií a požadavkům vysokých škol. Z matematiky přitom propadá u státních maturit nejvíce žáků, letos na jaře ji nezvládla víc než pětina maturantů.

Zavedení povinné zkoušky z matematiky spolu s povinnou zkouškou z angličtiny doporučila ministerstvu odborná pracovní skupina pro revizi maturit. Úřad si poté nechal vypracovat studii proveditelnosti, z níž vyplynulo, že na veškeré změny musí nechat žákům, rodičům i učitelům dostatek času na přípravu.

"Zavedení povinné maturitní zkoušky v současném modelu maturitní zkoušky by bylo v případě schválení a s tím spojené novelizace školského zákona možné až horizontu několika let," uvedl Patrik Kubas z tiskového odboru ministerstva.

Ministerstvo proto vyslyšelo návrh Jednoty českých matematiků a fyziků a zvažuje pokusné ověřování nepovinných zkoušek z matematiky. 

"Vysoké školy nynější maturitní zkoušku neberou v potaz. Chceme navrhnout, aby žáci, kteří takto budou maturovat, měli možnost do 14 dnů udělat nepovinnou zkoušku z matematiky s vyšší náročností a dostat na to samostatný glejt. Jednotlivé vysoké školy by si stanovily, při jakém počtu dosažených bodů budou studenti přijati bez zkoušek," řekl předseda jednoty Josef Kubát.

Kubát věří, že pro studenty to bude motivací k tomu, aby se na zkoušky více připravovali. Zároveň díky nepovinnosti nebudou stresováni, že náročnější zkoušku nesloží. Zadání obtížnější matematické části by mělo podle návrhu jednoty matematiků zpracovat centrum pro přípravu maturit.

Už nyní si přitom studenti mohou u maturit zvolit až dvě další nepovinné zkoušky z různých předmětů. Pokud u nich žák neuspěje, neohrozí to úspěšné složení jeho maturity.

Související