Seznamy StB na webu

Aktivista Stanislav Penc v pondělí na webových stránkách www.svazky.cz zveřejnil dva seznamy dalších přibližně 2000 někdejších zaměstnanců Státní bezpečnosti (StB). Tato jména dosud nebyla nikde uvedena, řekl Penc.

Penc již v polovině loňského prosince zveřejnil seznamy zhruba 13 500 kmenových zaměstnanců komunistické Státní bezpečnosti (StB). (Více ZDE.) Vycházejí z přílohy tajného rozkazu bývalého federálního ministra vnitra Richarda Sachera, kterým 15. února 1990 Státní bezpečnost zrušil. "Dnes zveřejněný seznam obsahuje jména významných lidí, kteří od StB odešli či byli přeřazeni na jiné místo před vydáním těchto rozkazů, a proto v takzvaných Sacherových seznamech nikdy nebyli uvedeni," řekl Penc.

Novým ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) bude někdo z následující pětice zájemců: Vladimír Čermák, Antonín Kostlán, Adam Kretschmer, Jiří Pernes a současný šéf Pavel Žáček. 

Termín pro odevzdání písemných přihlášek vypršel v pondělí v pravé poledne. Bezprostředně po uzávěrce se na zasedání rady uskutečnilo první kolo konkurzu, při kterém členové rady posoudili, zda přihlášení zájemci splňují vypsané podmínky.

"Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy Rady," stojí na webu ústavu. Ze sedmi uchazečů nepostoupili do dalšího kola volby dva. Jejich jména Rada ústavu nezveřejnila. Podle mluvčího ÚSTR Jiřího Reichla jeden z odmítnutých kandidátů neodevzdal požadované čestné prohlášení, druhý podal přihlášku pozdě, uvedla ČTK.

Pět lidí, kteří prošli prvním kolem, pozve rada na své další zasedání ve středu k prezentaci svých návrhů dalšího rozvoje ústavu. Jméno nového ředitele, který by měl nastoupit do funkce k 1. dubnu, vyhlásí rada do konce února. Tiskový mluvčí nevyloučil, že by se tak mohlo stát již v tomto týdnu.

Čermák přednášel sociologii na právnické fakultě Západočeské univerzitě v Plzni; Kostlán je pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR; Kretschmer je ředitelem knihovny Technické univerzity v Liberci, historik Pernes působí rovněž v Ústavu pro soudobé dějiny, Žáček je v současné době ředitelem ÚSTR.

O vypsání konkurzu rada rozhodla v lednu. Zdůraznila tehdy, že rozhodnutí není vyjádřením nespokojenosti s Žáčkovou prací, ale pouze důsledkem toho, že ředitel podobné instituce má vzejít z výběrového řízení.

Žáček se do čela ústavu dostal bez konkurzu, instituci vede od jejího vzniku v roce 2008. To, že se do vypsaného konkurzu přihlásí, avizoval již dříve. 

Kandidáti bez členství v KSČ 

O funkci se mohl ucházet bezúhonný člověk s vysokoškolským magisterským vzděláním. Dalšími podmínkami byla minimálně pětiletá praxe v řídící funkci, odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti ústavu, pedagogická a vědecká činnost, znalost angličtiny a dobré komunikativní schopnosti.

Součástí přihlášky měl být i návrh koncepce dalšího rozvoje ÚSTR v období příštích pěti let. Zájemci narození před prosincem 1971 museli přiložit také čestné prohlášení o tom, že nebyli členy nebo kandidáty komunistické strany ani příslušníky SNB nebo spolupracovníky Státní bezpečnosti.


Vizitky pěti uchazečů, z nichž bude Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vybírat ředitele této instituce (řazeno abecedně):

Vladimír Čermák (1946) - Od roku 2004 působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášel na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (UK) v Praze, později působil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel sociologii. Je řešitelem řady výzkumných projektů zaměřených na oblast výchovy vědeckých talentů a autorem řady studií a publikací věnovaných této problematice.

Antonín Kostlán (1955) - od roku 2002 vede oddělení dějin vědy v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd (AV) ČR. Vystudoval archivnictví a dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. Působil v Historickém ústavu Československé akademie věd (ČSAV), v letech 1990-1992 byl členem prezidia a místopředsedou ČSAV. V letech 1995-2000 byl ředitelem Archivu Akademie věd ČR. Od roku 2002 působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jeho oborem jsou pomocné vědy historické a archivní studium. Jeho badatelským zaměřením jsou české dějiny raného novověku a dějiny vědeckých institucí v 18. až 20. století.

Adam Kretschmer - Od roku 2003 je ředitelem knihovny Technické univerzity v Liberci. Je členem komise pro elektronické zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol. Někdejší zaměstnanec Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se zabývá vztahem komunismu a terorismu.

Jiří Pernes (1948) - Vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (od roku 1994) vystudoval češtinu a dějepis na Univerzitě J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita) v Brně a poté postgraduálně muzeologii. V letech 1984 až 1990 vedl Historické muzeum ve Slavkově u Brna, poté byl dva roky ředitelem Moravského zemského muzea v Brně. Přednáší na vysokých školách. V červenci 2008 byl jmenován členem vědecké rady ÚSTR, od září 2008 je jejím předsedou. V roce 1996 neúspěšně kandidoval za ODA do Senátu ve volebním obvodu Brno-město. V současnosti je členem politické strany Moravané. Specializuje se na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a československé dějiny po roce 1945.

Pavel Žáček (1969) - Od ledna 2008 je ředitelem ÚSTR. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor žurnalistika, politologie, historie). V letech 1993 až 1998 pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, poslední rok jako náměstek. V letech 1999 až 2006 působil v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V letech 2001 až 2003 byl členem Rady České televize. V letech 2006 až 2007 byl ředitelem archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra a od července 2007 zároveň vládním zmocněncem pro organizační zajištění vzniku ÚSTR. Šéfem ÚSTR se stal bez výběrového řízení. Je autorem řady publikací a článků zejména o historii a činnosti bývalé Státní bezpečnosti (StB).

Související