Od 1. ledna příštího roku se začne postupně o několik měsíců ročně prodlužovat věk, po jehož dosažení budou mít lidé nárok na starobní důchod. V platnost vstoupí loni přijatá novela zákona o důchodovém pojištění, která upravuje první fázi důchodové reformy zamýšlené předchozím kabinetem premiéra Mirka Topolánka (ODS). 

Důchodový věk se v Česku začal postupně zvyšovat již od roku 1996. Muži předtím do důchodu odcházeli v 60 letech a ženy podle počtu dětí ve věku 53 až 57 let. Zvyšování bylo před zavedením reformní novely naplánováno pouze do 63 let u mužů a bezdětných žen a 59 až 62 let u žen s dětmi. Nyní muži do důchodu obvykle odcházejí přibližně ve věku 62 let.

Důchodový věk se postupně každoročně zvyšuje o dva měsíce u mužů a čtyři měsíce u žen. Stejným tempem by měl růst až do roku 2031 na konečných 65 let pro muže a ženy bez dětí nebo s jedním dítětem. Ženy s dvěma a více dětmi budou do důchodu po zavedení plánovaných změn odcházet v 62 až 64 letech. V EU Česko nyní patří k zemím s nižším penzijním věkem; v 65 letech již teď chodí lidé do penze ve více než polovině států unie.

Postupně se změní i doba předčasné penze. Nyní lidé mohou jít do důchodu až o tři roky dříve. V době, kdy penzijní věk dosáhne 65 let, to bude moci být až o pět let před jeho dosažením.

Přísnější kritéria pro invalidní důchod

Lidé, kteří budou chtít pracovat i v důchodu, si budou moci penzi zvýšit. Pokud budou při práci chtít pobírat celý důchod, vzroste jim jeho procentní část za každých 360 kalendářních dní o 0,4 procenta. Pokud budou při zaměstnání brát polovinu penze, za každých 180 dní si zvýší procentní část o 1,5 procenta. Důchod se však v těchto případech nebude zvyšovat automaticky, lidé o jeho zvýšení budou muset požádat. Zatímco nyní mohou pracovat na smlouvu termínovanou nejdéle na rok, nově budou moci být zaměstnáni na dobu neurčitou.

Novela zákona také zpřísní kritéria pro vyplácení nově přiznaných invalidních důchodů. Místo dosavadního plného a částečného důchodu se budou lidem, kteří mohou kvůli svému zdraví pracovat jen omezeně nebo si nemohou vydělávat vůbec, nově vyplácet tři druhy penzí. Do nových kategorií budou postupně rozděleny i všechny dosavadní invalidní důchody. Zpřísní se i podmínky pro udělování vdovských a vdoveckých důchodů.

Důchodová reforma

Změní se i podmínky takzvaných náhradních dob pojištění, které zahrnují doby potřebné pro nárok na penzi. Na rozdíl od současného stavu se do nich již nebude zahrnovat studium započaté po 1. lednu příštího roku. Naopak vyšší důchody než dosud budou mít lidé, kteří se nejméně 15 let starají o své postižené či bezmocné blízké. Kvůli této péči totiž pracovali kratší dobu a povinné pojištění do systému neodváděli; nyní se jim penze bude vypočítávat jiným způsobem.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která výběr pojistného a vyplácení penzí zajišťuje, o nově zaváděných změnách informuje na svých internetových stránkách.

Bývalý Topolánkův kabinet plánoval zavedení dalších dvou etap reformy důchodů. Měly přinést změny v systému základního i doplňkového pojištění a možnost přesunu části peněz z povinného pojištění do soukromých fondů; schváleny však dosud nebyly.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky může další zásadní změny důchodového systému připravit až vláda, která vzejde na jaře z voleb do sněmovny. Odborníci i někteří politici se shodují na tom, že je další reforma penzí nezbytná. Demografové totiž očekávají, že v ČR stejně jako v řadě zemí EU v budoucnosti výrazně vzroste podíl seniorů v populaci.

Související