Sněmovna schválila změny bodového trestání řidičů, počet bodovaných přestupků se sníží ze současných 44 na 27. Jednobodové tresty řidičů pravděpodobně budou zrušeny, bodové tresty nebudou hrozit ani za malé překročení povolené rychlosti.

Zimní pneumatiky budou muset být v podstatě povinné od listopadu do března, vyplývá z upravené senátní novely silničního zákona. Nulovou toleranci k alkoholu za volantem chce novela zachovat, nyní ji dostane k závěrečnému projednání Senát.

Hlavním záměrem předlohy je zjednodušení bodového systému trestání řidičů spolu s přísnějším postihem přestupků proti životu a zdraví.

Trocha alkoholu i mírné překročení rychlosti bez bodů

Poslanci na návrh dopravního experta Věcí veřejných Stanislava Humla z novely vyřadili pasáž, která rozlišovala trestání řidičů podle míry naměřeného alkoholu.

Senátoři navrhovali mírněji trestat řidiče za alkohol do 0,3 promile, měla za to hrozit pokuta do 5000 korun. Poslanci nechali v zákoně pokutu do 20.000 korun. Zrušen má být pouze tříbodový trest za alkohol do 0,3 promile, jak navrhl Senát, poslanci to nijak nezměnili. Za vyšší míru alkoholu bude nadále hrozit sedmibodový trest.

Přidělení bodů například nebude hrozit za překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o pět kilometrů v hodině, mimo obec o deset kilometrů za hodinu. Řidič by i za to ale mohl dostat pokutu od 1500 do 2500 korun. Za vyšší překročení rychlosti by dál byly udělovány dva, tři nebo až pět bodů a vyšší pokuta podle toho, jak rychle řidič jel.

Dva body místo tří budou postihem za držení telefonu při jízdě. Naopak pět místo tří bodů má být za ohrožení jiného řidiče při předjíždění. Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás pro děti má být trestáno čtyřmi body, u dospělého třemi body. Nyní za oboje hrozí body dva. Zrušeny budou bodové tresty za nerozsvícená světla, za neoprávněné užití modrého či oranžového majáku nebo za nerespektování příkazové značky.

Některé značky informující o měření rychlosti mají zmizet

Sněmovna na Humlův návrh také zrušila značky informující o měření rychlosti jízdy obecní policií. "Domníváme, že bude lepší, že řidiči nebudou vědět, že se tam měří, aby si dávali pozor všude," řekl k tomu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Zavedení značek schválil parlament předloni, aby omezil měření rychlosti s cílem pouze zvýšit příjmy obecních rozpočtů. Stínový ministr vnitra ČSSD Jeroným Tejc by chtěl vyjasnit pravidla pro městskou policii, aby kamery nedávala "pouze na místa, kde se více vybere, než více zabrání nehodám".

Ani povinnost zimních pneumatik od příští zimy nebude absolutní. Řidiči od listopadu do března budou moci vyjet i na letních pneumatikách, pokud na silnici nebude sníh, led nebo námraza, případně pokud nelze jejich výskyt na vozovce vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat. Pěti a desetiletý odklad pro pořízení zimních pneumatik dali poslanci armádě a hasičům pro jejich nákladní vozy.

"Zimní pneumatiky budou povinné od začátku listopadu do konce března s výjimkou toho, když bude hezké počasí. Nemůžete dostat pokutu, pokud bude 15 stupňů nad nulou," uvedl Huml. Tejc ale navržené řešení nepokládá za nejšťastnější.

"Povedou se obrovské spory o to, zda když se někdo dopustil přestupku, zda podle hydrometeorologického ústavu bylo nebo nebylo vhodné či nevhodné počasí," řekl.

Přehled navrhovaných úprav bodových trestů:

Popis porušení předpisů Počet bodů

(platný/navrhovaný stav)

řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky 7/7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7/7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7/7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím řidičem, který není účastníkem nehody 7/7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6/7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6/7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6/7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6/7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5/5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5/5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo 5/5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3/5
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání 4/5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu 4/4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4/4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky 4/4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7/4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás 2/4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3/3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3/3
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla 3/3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5/3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 2/3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2/2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2/2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3/2
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5/0
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než přidělenou registrační značku 4/0
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo rocen 0,3 promile 3/0
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2/0
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu 1/0
porušení ustanovení o osvětlení vozidla 1/0
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy 1/0
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání) 1/0
Související