Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dal 18 politickým stranám a hnutím kandidujícím v říjnových sněmovních volbách pokuty za 600 000 korun. Nedodržely pravidla financování volební kampaně. Na webových stránkách úřadu to bez detailů uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis.

Člen vedení úřadu Tomáš Hudeček řekl, že pokutu 18 000 korun dostal i jeden z krajů za otištění volebního inzerátu v krajském měsíčníku, což zákon neumožňuje.

Inzerát v krajském měsíčníku propagoval tehdejšího poslance i hejtmana v jedné osobě, jenž znovu kandidoval do sněmovny. Zadavatel zase neoznačil plakáty informacemi o zadavateli a zpracovateli. Zadavatel za to musí zaplatit 13 000 korun.

Úřad zohlednil, že se oba pokutovaní zúčastnili kampaně jen jednou a v jejím počátku. Pokuta mohla být až 100 000 korun. Kromě pokut musí kraj i zadavatel uhradit každý náklady řízení 1000 korun.

Hudeček neupřesnil, o jaký kraj šlo, nicméně úřad před časem zahájil správní řízení s Olomouckým krajem a firmou jeho PR poradce Ondřeje Poláka kvůli možnému porušení předvolebních pravidel, na což tehdy upozornil server iRozhlas.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) na jaře zahájil kampaň "Hejtuj hejtmana", přičemž v červnovém čísle krajského časopisu byl publikován Oklešťkův děkovný sloupek i reklama na jeho kampaň.

V propagačních materiálech na kampaň "Hejtuj hejtmana" podle tehdejších informací iRozhlas.cz chybělo povinné označení - informace o zadavateli a zpracovateli.

Okleštěk, který je i poslancem, ve čtvrtek řekl, že je v Praze a o případném uložení pokuty zatím nemá informace. Proti správnímu řízení lze podat jen žalobu ke Krajskému soudu v Brně, a to do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Úřad vydal příkazy, jimiž uznal 18 potrestaných stran a hnutí vinnými z nedodržování pravidel financování volební kampaně. Pokutovaní můžou podat odpor do osmi dnů ode dne doručení. Odporem se příkaz ruší a odehraje se správní řízení. V případě uznání viny by viníci museli zaplatit i 1000 korun náklady řízení. Nejvyšší pokuta byla pro jeden subjekt 68 000 korun, nejnižší 3000 korun.

Deset stran a hnutí nezveřejnilo na svých webových stránkách nejpozději tři dny před volbami informace o osobách, které se finančně podílely na kampani. Z toho čtyři subjekty podle Weise ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do sněmovny. Za tyto delikty úřad udělil sankce 405 000 korun.

Dalších pět stran a hnutí nesplnilo některou z povinností ohledně průhlednosti financování kampaně. Neoznámily úřadu adresu svých webových stránek s informacemi o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu a internetovou adresu, na které je účet přístupný. Dopustila se toho i jedna ze stran zvolených do sněmovny. Celkem za tyto delikty úřad udělil pokuty 72 000 korun. Pokuty ve výši 123 000 korun úřad udělil třem subjektům, které se dopustily obou chyb, a to jak neinformování o dárcích, tak o internetových adresách a účtu.

Tresty a pokuty mohly sahat od 10 000 do 300 000 korun. Úřad přihlížel k dopadu pokuty na existenci subjektu a ve čtyřech případech uložil pokutu pod spodní hranicí.

Související